Voorwaarden

HomeVoorwaarden

The Harbour Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door The Harbour. In de hele site, de termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar The Harbour. The Harbour biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen hier vermeld. 

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Dienstvoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn. 

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet betreden en geen gebruik maken van de diensten. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden. 

Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in. 

DEEL 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN 

Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarige kinderen van u gebruik te laten maken van deze site. 

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten op het auteursrecht). 

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen. 

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw Diensten. 

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN 

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook. 

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken. 

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. 

De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden. 

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE 

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. 

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren. 

DEEL 4 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN DE PRIJZEN 

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. 

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst. 

AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing) 

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid. 

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computermonitor accuraat is. 

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig indien verboden. 

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd. 

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN REKENINGINFORMATIE 

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden. 

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. 

Bekijk voor meer details ons Retourbeleid. 

DEEL 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP 

Wij kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben. 

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden. 

Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waaronder hulpmiddelen door de desbetreffende externe aanbieder(s) worden aangeboden. 

Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden. 

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN 

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten. 

Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die in verband met websites van derden worden verricht. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij. 

DEEL 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN 

Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u ons toestuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om enig commentaar vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor enig commentaar; of (3) om te reageren op enig commentaar. 

Wij kunnen, zonder daartoe verplicht te zijn, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of de intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt. 

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden wat betreft de oorsprong van uw commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u of door derden geplaatste commentaren. 

SECTIE 10 - PERSOONSGEGEVENS 

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. 

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN 

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend). 

Wij nemen geen enkele verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen specifieke update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt. 

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK 

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap; (f) het verstrekken van valse of misleidende informatie; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiksvormen. 

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. 

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn. 

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment, zonder kennisgeving aan u, kunnen annuleren. 

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst op uw eigen risico is. De dienst en alle via de dienst aan u geleverde producten en diensten worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. 

In geen geval zal The Harbour, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of enig product verkregen met behulp van de dienst, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van enigerlei aard als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

Klanten die buiten de Europese Unie wonen zijn verantwoordelijk voor eventuele douanerechten.

SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING 

U gaat ermee akkoord om The Harbour en onze moeder, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

AFDELING 15 - SCHEIDBAARHEID 

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet laat. 

SECTIE 16 - BEËINDIGING 

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan. 

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u het gebruik van onze site staakt. 

Indien u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen. 

SECTIE 17 - GEHELE OVEREENKOMST 

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden door ons vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. 

Deze Servicevoorwaarden en enig beleid of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). 

Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd. 

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT 

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. 

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN 

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina. 

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in. 

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE 

[email protected]

The Harbour Affiliate Programma Algemene Voorwaarden

Overeenkomst

Door u in te schrijven als Affiliate in het Affiliate Programma ("Programma") gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden").

The Harbour behoudt zich het recht voor de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige programma uitbreiden of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en middelen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van het programma na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Schending van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw Account en de verbeuring van alle uitstaande affiliate commissiebetalingen die tijdens de schending zijn verdiend. U gaat ermee akkoord het Affiliate Programma op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

  • Je moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan dit programma.
  • U moet in de Europese Unie/EER of Zuid-Afrika wonen om Affiliate te worden.
  • Je moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door "bots" of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
  • U moet uw volledige wettelijke naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
  • Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt - een login die door meerdere personen wordt gedeeld is niet toegestaan.
  • U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw account en wachtwoord. The Harbour kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze veiligheidsverplichting.
  • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste Inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
  • Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één rekening aanhouden.
  • U mag het Affiliate Programma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
  • U mag het Affiliate Programma niet gebruiken om zelf geld te verdienen The Harbour productrekeningen.

Links/grafieken op uw site, in uw e-mails of andere mededelingen

Zodra u zich heeft ingeschreven voor het Affiliate Programma, krijgt u een unieke Affiliate Code toegewezen. Het is u toegestaan om links, banners of andere afbeeldingen die wij met uw Affiliate Code verstrekken op uw site, in uw e-mails of in andere communicatie-uitingen te plaatsen. Wij zullen u richtlijnen, linkstijlen en grafische afbeeldingen verstrekken die u kunt gebruiken bij het linken naar The Harbour. Wij kunnen het ontwerp van het kunstwerk te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar wij zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Om nauwkeurige tracering, rapportage en opbouw van verwijzingskosten mogelijk te maken, zullen wij u voorzien van speciale linkformaten die moeten worden gebruikt in alle links tussen uw site en de The Harbour. U moet ervoor zorgen dat elke link tussen uw site en de The Harbour op de juiste manier gebruik maakt van dergelijke speciale linkformaten. Links naar de The Harbour die krachtens deze Overeenkomst op uw site zijn geplaatst en die op de juiste wijze gebruik maken van dergelijke speciale linkformaten worden "Speciale Links" genoemd. U verdient alleen verwijzingsvergoedingen met betrekking tot verkopen op een The Harbour product dat zich rechtstreeks via Speciale Links voordoet; wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enig verzuim van u of iemand die u verwijst om Speciale Links te gebruiken of uw Affiliate Code onjuist te typen, inclusief in de mate dat dit verzuim kan leiden tot een vermindering van bedragen die anders aan u zouden worden betaald krachtens deze Overeenkomst.

Affiliate links moeten verwijzen naar de pagina van het gepromote product.

Verwijzingskosten/commissies en betaling

Wil een Productverkoop in aanmerking komen voor een verwijzingsvergoeding, dan moet de klant via een Speciale Link van uw site, e-mail of andere communicatie naar https://theharbour.store en tijdens die sessie een bestelling voor een product afronden.

Wij betalen alleen commissies op links die automatisch door onze systemen worden gevolgd en gerapporteerd. We betalen geen commissies als iemand zegt dat hij iets heeft gekocht of als iemand zegt dat hij een verwijzingscode heeft ingevoerd als ons systeem dat niet heeft bijgehouden. We kunnen alleen commissies betalen over zaken die zijn gegenereerd via correct geformatteerde speciale links die automatisch door onze systemen zijn gevolgd.

Wij behouden ons het recht voor om commissies te diskwalificeren die zijn verdiend met frauduleuze, illegale of te agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden.

De betalingen beginnen pas als je meer dan € 1,00 hebt verdiend.20 in affiliate inkomsten. Als je affiliate account nooit over de €20 drempel, zullen uw commissies niet gerealiseerd of betaald worden. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van rekeningen die de20 drempel.

Jezelf identificeren als The Harbour Affiliate

U mag geen persberichten uitgeven met betrekking tot deze overeenkomst of uw deelname aan het programma; een dergelijke actie kan leiden tot uw beëindiging van het programma. Bovendien mag u op geen enkele manier de relatie tussen ons en u verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van The Harbour of enige relatie of verwantschap tussen ons en u of enige andere persoon of entiteit uitdrukken of impliceren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst (inclusief door uit te drukken of te impliceren dat wij een goed doel of andere zaak ondersteunen, sponsoren, onderschrijven of er geld aan bijdragen).

U mag geen producten kopen via uw affiliate links voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) leiden tot het inhouden van verwijzingsvergoedingen en/of de beëindiging van deze Overeenkomst.

Betalingsschema

Zolang uw huidige affiliate verdiensten meer dan € zijn20...krijg je elke maand betaald. Als je nog geen20 sinds je laatste betaling, betalen we je de volgende maand nadat je de drempel hebt overschreden.

Definitie van de klant

Klanten die producten kopen via dit programma worden beschouwd als onze klanten. Dienovereenkomstig zullen al onze regels, beleid en operationele procedures betreffende klantenorders, klantenservice en productverkoop van toepassing zijn op deze klanten. Wij kunnen ons beleid en onze operationele procedures te allen tijde wijzigen. Wij zullen bijvoorbeeld de prijzen bepalen voor producten die onder dit programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op Producten die u op uw site hebt vermeld, moet u geen productprijzen op uw site weergeven. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie te presenteren, maar wij kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

Uw verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw site en voor alle materialen die op uw site verschijnen. U bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

- De technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur
- Ervoor zorgen dat de weergave van Speciale Links op uw site niet in strijd is met een overeenkomst tussen u en een derde (met inbegrip van, maar niet beperkt tot beperkingen of vereisten die u worden opgelegd door een derde die uw site host).
- De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van materialen die op uw site worden geplaatst (met inbegrip van, onder andere, alle materialen met betrekking tot het Product en alle informatie die u opneemt in of koppelt aan Speciale Links).
- Ervoor zorgen dat op uw site geplaatst materiaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden (waaronder bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten).
- Ervoor zorgen dat op uw site geplaatst materiaal niet lasterlijk of anderszins illegaal is
- Ervoor zorgen dat uw site nauwkeurig en adequaat bekendmaakt, via een privacybeleid of anderszins, hoe u gegevens van bezoekers verzamelt, gebruikt, opslaat en vrijgeeft, met inbegrip, waar van toepassing, van het feit dat derden (waaronder adverteerders) inhoud en/of advertenties kunnen aanbieden en rechtstreeks informatie van bezoekers kunnen verzamelen en cookies op de browsers van bezoekers kunnen plaatsen of herkennen.

Naleving van wetten

Als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma stemt u ermee in dat u, zolang u deelnemer bent aan het Programma, zult voldoen aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, licenties, vergunningen, vonnissen, besluiten of andere vereisten van enige overheidsinstantie die jurisdictie over u heeft, ongeacht of deze wetten enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat u deelnemer bent aan het Programma. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma alle toepasselijke wetten (federaal, staats- of andere wetten) zult naleven die van toepassing zijn op marketing e-mail, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de CAN-SPAM Act van 2003 en alle andere anti-spam wetten.

Duur van de overeenkomst en het programma

De termijn van deze Overeenkomst begint bij onze aanvaarding van uw programma-aanvraag en eindigt bij beëindiging door een van beide partijen. U of wij kunnen deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij een schriftelijke kennisgeving van beëindiging te sturen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk het gebruik van, en het verwijderen van uw site, alle links naar https://theharbour.storeen al onze handelsmerken, trade dress en logo's, en alle andere materialen die door of namens ons aan u worden verstrekt krachtens deze overeenkomst of in verband met het programma. The Harbour behoudt zich het recht voor het programma te allen tijde te beëindigen. Bij beëindiging van het programma, De haven zal alle openstaande verdiensten boven €20.

Beëindiging

The Harbourheeft het recht, naar eigen goeddunken, uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van het programma, of elk ander gebruik van het programma te weigeren. The Harbour dienst, om welke reden dan ook, op elk moment. Een dergelijke beëindiging van de dienst zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw account of uw toegang tot uw account, en de verbeurdverklaring en afstand van alle potentiële of nog te betalen commissies in uw account indien deze zijn verdiend door frauduleuze, illegale of te agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. The Harbour behoudt zich het recht voor om service te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook.

Relatie van de partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten, en niets in deze Overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen de partijen creëren. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te aanvaarden. U zult geen verklaringen afleggen, op uw site of anderszins, die redelijkerwijs in tegenspraak zijn met iets in deze Sectie.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, bijzondere of gevolgschade (of enig verlies van inkomsten, winst of gegevens) in verband met deze Overeenkomst of het Programma, zelfs indien wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst en het programma niet hoger zijn dan de totale verwijzingsvergoedingen die aan u zijn betaald of betaalbaar zijn onder deze overeenkomst.

Disclaimers

Wij geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het programma of de producten die via het programma worden verkocht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk, of impliciete garanties die voortvloeien uit het verloop van prestaties, handel of handelsgebruik). Bovendien verklaren wij niet dat de werking van The Harbour ononderbroken of foutloos zal zijn, en wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijk onderzoek

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN ERVAN. U BEGRIJPT DAT WIJ TE ALLEN TIJDE (DIRECT OF INDIRECT) KLANTENVERWIJZINGEN KUNNEN VRAGEN OP VOORWAARDEN DIE KUNNEN AFWIJKEN VAN DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST OF WEBSITES KUNNEN EXPLOITEREN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U HEBT ONAFHANKELIJK DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA GEËVALUEERD EN VERTROUWT NIET OP ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERKLARING ANDERS DAN IN DEZE OVEREENKOMST.

Arbitrage

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met deze Overeenkomst (met inbegrip van een feitelijke of vermeende schending hiervan), transacties of activiteiten in het kader van deze Overeenkomst of uw relatie met ons of een van onze gelieerde ondernemingen wordt onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve dat, voor zover u op enigerlei wijze onze intellectuele eigendomsrechten hebt geschonden of hebt gedreigd deze te schenden, wij een voorlopige voorziening of andere passende maatregelen kunnen eisen in een staat of rechtbank (en u stemt in met niet-exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken) of een andere rechtbank met bevoegde jurisdictie.

Diverse

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Nederland, zonder verwijzing naar regels betreffende de keuze van wetten. U mag deze Overeenkomst niet overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Behoudens deze beperking zal deze Overeenkomst bindend zijn voor, ten goede komen aan en uitvoerbaar zijn tegen de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Indien wij nalaten uw strikte uitvoering van een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van ons recht om een dergelijke bepaling of een andere bepaling van deze Overeenkomst in een later stadium af te dwingen.

Het falen van The Harbour om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en The Harbour en regelt uw gebruik van de Dienst, waarbij eerdere overeenkomsten tussen u en The Harbour (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Winkelwagen
Aanmelden

Nog geen rekening?

Een account aanmaken
Product Categorieën
Volg: